Blog

What do people look for in a wedding photographer? History Of Wedding Kathmandu
 • Bikram Neupane
 • |
 • 20th October, 2020

Wedding is a precious moments of life which never happens twice with same purity, novelty and intensity of emotion and feeling.

Read More
Do foreigners hire Nepali photographers?
 • Bikram Neupane
 • |
 • 29th September, 2020

Hire the best Photographers in Nepal

Read More
Upper Mustang Tour Nepal
 • Bikram Neupane
 • |
 • 12th September, 2018

वरिपरि पहाडले घेरिएको सुन्दर बस्ती मार्फाको विशेषतामा हामिहरू मातिन थालि सकेका थियाै, चौडा छत भएका गुजमुज्ज घरहरूले हाम्राे छाति भित्रकाे मनलाइ पनि गिज्जाउन थालिसकेकाे थियाे,मररुभूमि जस्तै पाखाको बीचमा रहेको बस्तीलाई नियालि रहदा अाँखाहरू

Read More
How many photo/videographers should a person hire for the wedding?
 • Bikram Neupane
 • |
 • 19th August, 2020

Be organized Have good sound,Do have good lighting,Plan your shooting,Backup and Readiness,Focus on your works

Read More
The story of Buying the Nikon D810
 • Bikram Neupane
 • |
 • 12th September, 2018

Read More
Corona virus Nepal
 • Bikram Neupane
 • |
 • 26th October, 2020

Read More