Wood Photo Frames Online at Discounted Prices


NPR 750 850

Product Specification
Frame Size: 11.5x15.5"

Photo Size: 8x12" 
Product Description
Features:
• Durable
• Perfect finish
• Hassle-free maintenance

फाेटाे प्रिन्ट गरेर राख्नु परेमा यसकाे लागी 8/12 इन्चकाे फाेटाे लाग्छ जसकाे मुल्य रू300 पर्छ अतः फाेटाे र फ्रेम दुबै हामिकहा गर्दा यसकाे मुल्य रू 1000 मा नै दिनेछाै